چهارشنبه, خرداد ۹, ۱۴۰۳
آموزش گردشگریاستارتاپبازاریابی گردشگریکارآفرینی گردشگریگردشگری الکترونیکگردشگری نوین

۸ پیشنهاد برای توسعه گردشگری الکترونیکی

 

امروزه صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهم ترین صنایع خدماتی، رقابت تنگاتنگی را با سایر صنایع در جهان تجربه می کند. در سال های اخیر فناوری اطلاعات بر تمام بخش های این صنعت تاثیر شگرفی گذاشته است. گردشگری الکترونیکی حاصل پیوند میان گردشگری و فناوری اطلاعات است. قابلیت ها و مزیت های رقابتی حاصل از گردشگری الکترونیک از عوامل مهم در ایجاد جهش اقتصادی در صنعت گردشگری محسوب می شود. گردشگری الکترونیک را منشأ حرکت های اقتصادی و فرهنگی بالقوه دانسته و آن را انقلاب گردشگری نامیده اند. به عبارتی یکی از موفقیت آمیزترین فعالیت های تجارت الکترونیکی، گردشگری الکترونیک یا همان کسب و کار الکترونیکی در گردشگری است.

مطالعات نشان می دهد، تاکنون پژوهشی به بررسی روابط و تعاملات موجود بین عوامل موثر بر توسعه گردشگری الکترونیکی نپرداخته است. در عین حال، پژوهشی که از سوی نگارندگان صورت گرفته مدلی را جهت تعیین روابط علّی در توسعه صنعت گردشگری الکترونیک ارائه می کند. با استفاده از این مدل، ارتباطات علت و معلولی بین عوامل به روشی نظام مند تعیین می شود. نتایج این پژوهش به سیاست گذاران کمک می کند بتوانند برای توسعه گردشگری الکترونیکی مسیر مناسب تری را انتخاب کنند. در تحقیق مذکور، از طریق شناسایی عوامل موثر بر توسعه گردشگری الکترونیک و روابط میان آنها و با بهره گیری از روش مدل سازی ساختاری تفسیری، مدل توسعه گردشگری الکترونیک طراحی شده است. این مدل علاوه بر نمایش روابط میان عناصر، عوامل را در قالب چهار دسته، دسته بندی می کند:

دسته اول شامل متغیرهای خودمختار است که دارای قدرت نفوذ و وابستگی ضعیف هستند. در تحقیق حاضر متغیری در این دسته قرار نگرفت. متغیرهای وابسته دومین دسته هستند که دارای قدرت نفوذ کم ولی وابستگی شدید می باشند. متغیرهای اطلاع رسانی عمومی و آگاه سازی مردم برای استفاده از خدمات گردشگری الکترونیک و حفظ امنیت و حریم شخصی افراد شامل گردشگران، جامعه محلی، کاربران، تورها، سایت های خدمات دهنده گردشگری، در این دسته قرار می گیرند. این متغیرها به طور عمده نتایجی هستند که برای ایجاد آنها عوامل زیادی دخالت دارند و خود آنها کمتر می توانند زمینه ساز متغیرهای دیگر شوند. سومین دسته متغیرهای متصل یا پیوندی هستند که قدرت نفوذ و وابستگی زیادی دارند. این عوامل غیرایستا به شمار می روند، زیرا هر نوع تغییر در آنها می تواند سیستم را تحت تاثیر قرار دهد و در نهایت سیستم خود نیز می تواند این عوامل را دوباره تغییر دهد. در این تحقیق حمایت کافی دولت و وجود قوانین و مقررات حمایتی و اجرایی لازم، سیاست ها و عوامل مدیریتی، زیرساخت های فناوری اطلاعات (سخت افزار و نرم افزار)، سیستم های اطلاعاتی، فرهنگ سازی مناسب (آشنایی گردشگران، جامعه محلی و مسوولان با عملکرد فناوری اطلاعات و گسترش فرهنگ استفاده صحیح از فناوری اطلاعات)، آموزش و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز برای ایجاد، توسعه و اداره گردشگری الکترونیک و وجود اطلاعات دقیق و به روز در این دسته قرار گرفته اند.

این درحالی است که در جهان امروزی بیشتر عوامل، غیرایستا و پویا هستند. عوامل مورد استفاده در این پژوهش نیز از این امر مستثنا نیستند. بیشتر عوامل مورد استفاده، دارای قدرت نفوذ و وابستگی بالایی هستند؛ به این معنی که اثرگذاری و اثرپذیری زیادی دارند. ازاین رو به دلیل ماهیت این عوامل، بیشتر آن ها در این دسته قرار گرفته اند. اما چهارمین دسته شامل متغیرهای مستقل هستند که دارای قدرت نفوذ قوی ولی وابستگی ضعیف هستند. این دسته به عنوان زیربنای مدل عمل می کنند و برای شروع کارکرد سیستم باید در وهله اول بر آنها تاکید کرد. امکانات و توان مالی در این دسته قرار گرفته است. مدل ساخته شده نشان می دهد امکانات و توان مالی از بین عوامل شناسایی شده بر سایر عوامل بیشترین تاثیرگذاری را دارند که باید مورد توجه ویژه قرار بگیرند.

این نتیجه توسط محققان دیگر نیز مورد تایید قرار گرفته است. با توجه به عوامل شناسایی شده در این تحقیق، جهت پیاده سازی و توسعه گردشگری الکترونیک پیشنهادهای زیر ارائه می شود:

? دست اندرکاران حوزه سیاست گذاری گردشگری الکترونیکی در راستای طراحی بسته های ترغیب کننده و همچنین امن کردن فضای کسب وکار گردشگری قانون گذاری کنند و برای ایجاد اراده در مدیران ارشد این حوزه، آموزش و فرهنگ سازی را در دستور کار خود قرار دهند.

? برای فرهنگ سازی استفاده از خدمات الکترونیکی و گردشگری الکترونیک برنامه های ملی و منطقه ای طراحی و اجرا شود.

? به جهت کاربرد صحیح فضای مجازی به آموزش صحیح کارکنان پرداخته و برای افزایش سرعت آموزش از مشوق های صحیح و مناسب استفاده شود.

? به منظور اطلاع از راهکارهای جدید در بخش الکترونیک، به روز نگه داشتن اطلاعات کارکنان بخش الکترونیک، ارائه جدیدترین خدمات به مشتریان و ایجاد پایگاه اطلاعات به روز برای مدیران و کارکنان می توان از متخصصان رایانه و تکنولوژی اطلاعات استفاده کرد و آن ها را در سازمان به کار گرفت.

? پایگاه های اطلاع رسانی دیجیتالی درون شهری و کارت های الکترونیکی اعتباری برای استفاده از مراکز گردشگری و فروش آن از طریق و برای مخاطبان داخلی و بین المللی راه اندازی شود.

? امنیت مرزی، داخلی و راه های ارتباطی افزایش یابد.

? از فضای اینترنتی کارآ در زمینه اطلاع رسانی استفاده شود.

? نرم افزارها و برنامه های کاربردی در فضای گردشگری الکترونیکی توسعه یابد و این حوزه با استفاده از مواردی مانند تصاویر سه بعدی و بازی هایی مبتنی بر سفرهای مجازی جذاب شود.

اطلاعات شاهرگ حیاتی صنعت گردشگری است؛ بنابراین استفاده موثر از فناوری اطلاعات برای مزیت رقابتی و موفقیت آن اساسی است. به عبارتی فناوری در صنعت گردشگری بر عملیات گردشگری اثرگذار است. بنابراین باید به این امر جدی تر و حرفه ای تر پرداخت.

 

?منبع:محمدتقی تقوی فرد / فائزه اسدیان اردکانی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.