پشمک یا اسپاگتی..مساله این است!

اسپاگتی؟ نخ؟ جالب، خوشمزه، نرم، شیرین، دسر؟ پشمک!!!

واکنش هاى جالب راهنمایان گردشگری جهان در مواجهه با پشمک یزد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.