۱۰ نکته کاربردی برای سفر مسئولانه

 

لطفا خودمون در سفرهامون به داد گردشگری و محیط زیست برسیم!

با چند ترفند ساده میشه برای توسعه پایدار قدم های محکم و بلندی برداشت.

از ظرف آب تا بحث های بازیافت…نکات بیشتر رو تو ویدیو ببینید. 

?ترجمه:پروین توکلی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.