یکشنبه, تیر ۲۴, ۱۴۰۳
بازاریابی گردشگریگردشگری الکترونیکمنابع آموزشی

اینفوگرافی: عوامل تأثیرگذار بر خرید از وب‌سایت‌های سفر و گردشگری

همیشه در حوزه گردشگری آنلاین ایران چند موضوع ابهام برانگیز بود:
 سوالاتی مانند رفتار مشتری در چگونگی اعتماد به آژانس های مسافرتی و اعتماد برای انتخاب آنها

یا

عوامل ترغیب به خرید از وبسایت‌های گردشگری و یا معیارهای اصلی مقایسه برای خرید از وبسایت‌های سفر.

پژوهش حاضر به‌منظور آشنایی با ذائقه و ترجیح افراد در انتخاب و استفاده از خدمات وب‌سایت‌های فعال در حوزۀ سفر و گردشگری انجام شده است و می‌تواند در موفقیت کسب‌و‌کارهای فعال در این حوزه اثربخش باشد.

این پژوهش همکاری مشترک نظربازار و ECM بوده است. داده‌های این پژوهش را نظربازار جمع‌آوری کرده و ECM  تحلیل و منتشر کرده است.

نظرسنجی زیر بین ۱۴۲۷ نفر (۴۰۵ زن و  ۱۰۲۲ مرد) در سراسر کشور انجام شده است.

?منبع: نظربازار

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.