دوشنبه, اردیبهشت ۳, ۱۴۰۳
بازاریابی گردشگریمنابع آموزشی

گردشگری، صنعت چهارم سود آور جهان

 بر اساس گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC) که به مقایسه سهم اقتصادی صنایع‌ مختلف در دنیا پرداخته، در سال ۲۰۱۶ بخش سفر و گردشگری رتبه چهارم مشارکت اقتصادی و اشتغال در بین صنایع مختلف در جهان را به خود اختصاص داده است. طبق این گزارش میزان مشارکت این بخش در تولید ناخالص داخلی جهان بیش از بخش‌هایی همچون خودروسازی و کشاورزی و مشارکت آن در اشتغال از خودروسازی نیز بیشتر بوده است. علاوه‌بر این انتظار می‌رود در ۱۰ سال آینده، گردشگری در سطح جهان به‌طور متوسط با رشد ۴ درصدی در هر سال افزایش یابد که از این نظر نیز پس از بخش بانکداری و خدمات مالی در جایگاه سوم قرار گرفته است. این گزارش، صنایع مختلفی مانند گردشگری و سفر، خرده‌فروشی (بدون کلی فروشی)، معدن، خدمات مالی، ساخت و ساز، ارتباطات، تولید مواد شیمیایی، بانکداری، خودروسازی، سایر صادرات خدمات و کشاورزی را مورد مقایسه قرار داده است.

 

در یک قدمی «ساخت و ساز»

براساس گزارش‌ شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC)، مشارکت مستقیم اقتصادی گردشگری در سال ۲۰۱۶ به ۳/ ۲تریلیون دلار رسید. این میزان بیش از مشارکت اقتصادی بخش‌های خودروسازی و تولید مواد شیمیایی است. علاوه‌بر این، مقایسه بین مشارکت اقتصادی صنایع مختلف نشان می‌دهد بخش سفر و گردشگری تقریبا ۶۰ درصد از اندازه بخش ساخت و ساز جهانی است. سفر و گردشگری بر اساس اطلاعات سال ۲۰۱۶، پس از خرده‌فروشی، خدمات مالی و ساخت‌وساز در رتبه چهارم مشارکت اقتصادی در جهان قرار داشته است. پس از گردشگری نیز به ترتیب تولید مواد شیمیایی، خودروسازی، کشاورزی، معدن و بانکداری قرار داشته‌اند.

در همین حال، با در نظر گرفتن آثار غیرمستقیم و القایی، بخش سفر و گردشگری در سراسر جهان ۶/ ۷ تریلیون دلار ارزش ایجاد کرده است که بیش از تمام بخش‌های دیگر غیر از بخش خرده‌فروشی، خدمات مالی و ساخت‌وساز است. رده‌بندی تولید ناخالص داخلی کلی نیز همانند مشارکت مستقیم است. بخش خرده‌فروشی با ۱/ ۱۸ تریلیون دلار بیشترین میزان تاثیرگذاری بر اقتصاد جهانی را داشته و پس از آن، خدمات مالی با ۵/ ۱۴ تریلیون دلار، ساخت‌وساز با ۳/ ۱۰ تریلیون دلار، بالاتر از گردشگری و سفر قرار دارند. پس از گردشگری نیز بخش‌های تولیدات مواد شیمیایی با ۵/ ۶ تریلیون دلار، خودروسازی با ۱/ ۶ تریلیون دلار، کشاورزی با ۸/ ۵ تریلیون دلار، معدن با ۵ تریلیون دلار و بانکداری با ۸/ ۴ تریلیون دلار قرار دارند.

 

جایگاه چهارم در تولید ناخالص داخلی

براساس اطلاعات و آمار منتشرشده در این گزارش، از نظر آثار مستقیم، غیرمستقیم و القایی در تولید ناخالص داخلی، ۲/ ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۱۶ در بخش سفر و گردشگری ایجاد می‌شود. این میزان بیش از بخش مواد شیمیایی است که ۶/ ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دهد. بخش خرده‌فروشی نیز نزدیک به یک چهارم تولید ناخالص داخلی در جهان را در بر می‌گیرد و بخش خدمات مالی نیز حدود یک پنجم آن را تشکیل می‌دهد. بخش ساخت و ساز هم حدود ۱۴ درصد از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص می‌دهد.

 

اشتغال‌زایی «گردشگری» دو برابر «خدمات مالی»

در همین حال براساس گزارش مقایسه‌ای WTTC، بخش سفر و گردشگری در مجموع ۷/ ۱۰۸ میلیون شغل مستقیم را در سراسر جهان در سال ۲۰۱۶ در اختیار داشته است. این بخش در سراسر جهان به‌طور مستقیم بیش از هر بخش دیگری به جز کشاورزی، ساخت و ساز و خرده‌فروشی شغل فراهم آورده است و در رده چهارم صنایع اشتغال‌زا قرار دارد. نکته قابل توجه دیگر اینکه بخش سفر و گردشگری به‌طور مستقیم تقریبا دو برابر بخش خدمات مالی و بیش از ۵ برابر بخش تولیدات مواد شیمیایی شغل پدید آورده است. پس از این چهار بخش نیز به ترتیب بخش‌های خدمات مالی، بانکداری، معدن، تولیدات مواد شیمیایی و خودروسازی قرار دارند. شاغلان در بخش کشاورزی حدود ۷۰۰ میلیون نفر را در جهان تشکیل می‌دهند و بخش‌های ساخت و ساز و خرده‌فروشی نیز بیش از ۲۰۰ میلیون نفر را در جهان مشغول کرده‌اند.

خدمات مالی با ۶۲ میلیون شغل، بانکداری با ۳۰ میلیون شغل، معدن با ۲۸ میلیون شغل، تولیدات مواد شیمیایی با ۲۰ میلیون شغل و خودروسازی با ۱۶ میلیون شغل در رده‌های بعدی قرار دارند. بخش سفر و گردشگری تقریبا در مجموع ۲/ ۲۹۲ میلیون نفر را به‌طور مستقیم، غیرمستقیم و القایی در سال ۲۰۱۶ در سراسر جهان به طوری پایدار مشغول به‌کار داشته است. این میزان فراتر از تاثیرات خودروسازی، بانکداری، معدن، تولیدات مواد شیمیایی و خدمات مالی است. وقتی به وضعیت بخش‌های مختلف از نظر اشتغال کل (با در نظر گرفتن اشتغال غیرمستقیم و القایی) نگاه بیندازیم، مشاهده می‌شود که بخش خرده‌فروشی با تعداد زیاد مشاغل غیرمستقیم و القایی خود، یعنی بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفر، در رتبه نخست صنایع قرار می‌گیرد و پس از آن نیز کشاورزی با اختلافی نه چندان زیاد و بخش ساخت و ساز با بیش از ۴۰۰ میلیون نفر و گردشگری با حدود ۳۰۰ میلیون نفر جای می‌گیرند.

خدمات مالی نیز به واسطه مشاغل غیرمستقیم و القایی فراوان خود تقریبا همین تعداد را دارد و پس از آن نیز تولیدات مواد شیمیایی با اندکی بیش از ۲۰۰ میلیون نفر قرار دارد. در سه بخش پایانی نیز به ترتیب معدن، بانکداری و خودروسازی جای دارند که هر سه کمتر از ۲۰۰ میلیون نفر اشتغال جهانی را به خود اختصاص داده‌اند. بخش سفر و گردشگری هم به‌طور مستقیم و هم غیرمستقیم ۶/ ۹ درصد از اشتغال جهانی در سال ۲۰۱۶ را تشکیل داده است. به ازای هر شغلی که به‌طور مستقیم در بخش سفر و گردشگری ایجاد شده است، تقریبا دو شغل دیگر نیز به‌طور غیرمستقیم یا القایی ایجاد و موجب شده این بخش قدرت بیشتری در سهم اشتغال نسبت به ساخت و ساز و کشاورزی داشته باشد. رده‌بندی این بخش نیز همانند بخش قبلی است.

 

پیش‌بینی ده ساله رشد صنایع مختلف

در همین حال شورای جهانی سفر و گردشگری پیش‌بینی می‌کند تولید ناخالص داخلی سفر و گردشگری جهانی تا یک دهه آینده در هر سال ۴درصد رشد کند. در مقایسه می‌توان گفت انتظار می‌رود در مجموع اقتصاد جهانی در هر سال با رشد ۷/ ۲ درصدی توسعه و گسترش یابد و این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود بخش‌های معدن و کشاورزی به ترتیب با رشد ۲ و ۲/ ۲ درصد در هر سال روبه‌رو باشند. از نظر رشد، براساس پیش‌بینی‌ها پس از بخش بانکداری که شاهد بیشترین رشد در تولید ناخالص داخلی در بازه زمانی ۲۰۲۷-۲۰۱۷ با رشد ۶/ ۴ درصد خواهد بود، بخش خدمات مالی با رشد ۲/ ۴ درصد قرار دارد و پس از این دو نیز گردشگری و سفر جای گرفته است. در رده چهارم مشترک رشد صنایع در دهه آتی نیز بخش ساخت و ساز و خرده‌فروشی با رشد ۶/ ۳ درصدی به ازای هر سال در یک دهه آتی جای دارند و بخش تولید مواد شیمیایی با رشد ۳درصدی در رتبه ششم است. خودروسازی نیز با رشدی ۵/ ۲درصدی رتبه هفتم صنایع را به خود اختصاص می‌دهد و پس از آن نیز کشاورزی و معدن به ترتیب با رشدهای ۲/ ۲ و ۲ درصدی در واپسین رتبه‌ها واقع شده‌اند.

 

مقایسه منطقه‌ای

در این گزارش همچنین مناطق مختلف جهان از نظر مشارکت کلی در اقتصاد و اشتغال در گردشگری و سفر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این بررسی، از نظر مشارکت بخش گردشگری در اقتصاد، منطقه آسیا و اقیانوسیه با ۳/ ۲ تریلیون دلار در رده نخست قرار گرفته و قاره آمریکا نیز با ۲/ ۲ تریلیون دلار در رده بعدی قرار دارد. قاره اروپا با ۲ تریلیون دلار از این حیث در رده سوم واقع شده و خاورمیانه با ۲۲۷ میلیارد دلار و قاره آفریقا با ۱۶۶ میلیارد دلار در رده‌های بعدی جای دارند. از نظر اشتغال بخش گردشگری نیز منطقه آسیا و اقیانوسیه با ۹/ ۱۵۲ میلیون نفر رتبه نخست را دارد و پس از آن به ترتیب قاره آمریکا با ۷/ ۴۲ میلیون نفر، قاره اروپا با ۳۶ میلیون نفر، قاره آفریقا با ۷/ ۲۰ میلیون نفر و خاورمیانه با ۷/ ۵ میلیون نفر در رده‌های بعدی جای گرفته‌اند.

?منبع: دنیای اقتصاد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.