دوشنبه, اردیبهشت ۳, ۱۴۰۳
آموزش گردشگریبیلبورد سفرمنابع آموزشی

شهرهای جهانی ایران

 

صنایع دستی از آن دسته موضوعاتی است که همیشه مغفول مونده و کمتر بهش توجه شده

ولی در سالهای اخیر با توجه به اهمیت برندسازی و صنایع دستی، هویت ایرانی به نحوی دیگر در سطح جهانی مطرح شده است.

در سالهای گذشته توجه به موضوع صنایع دستی و داشتن فرصت های منحصر به فرد این موضوع در ایران باعث شد چندین اتفاق مهم و بسیار جذاب در حوزه برند صنایع دستی ایران رخ بدهد.

از مهمترین این قصه ها ثبت شهر تبریز به عنوان شهر جهانی فرش، لالجین همدان به عنوان شهر جهانی سفال و اصفهان به عنوان شهر جهانی صنایع دستی است.

اینفوگرافی زیر به موضوع شهرهای جهانی ایران در موضوع صنایع دستی و اثرات مثبت این داستان در ایران میپردازد

 

شهرهای جهانی ایران

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.