در گردشگری ایران چه خبر است؟

شاید خیلی ها دوست داشته باشند از وضعیت این روزهای گردشگری ایران مطلع شوند.

معمولا گزارش های گردشگری ایران بسیار طولانی و پر از عدد و رقم است

و افراد کمتر متوجه اوضاع و احوال این صنعت پر رونق بین المللی خواهند شد.

در ویدیو زیر که به صورت موشن گرافی توسط تیم روزآزور تهیه شده است، به صورت خلاصه و تصویری به وضعیت گردشگری ایران در بهار ۹۶ و روندهای گردشگری در امسال خواهد پرداخت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.