چهارشنبه, خرداد ۹, ۱۴۰۳
آموزش گردشگریبازاریابی گردشگری

آخرین گزارش آمار گردشگری ایران- گزارش تفصیلی گردشگری ورودی در ۹ ماهه نخست ۱۳۹۶

وضعیت گردشگری ایران و آمارهای مرتبط با اون همیشه جزو سخت ترین اسنادی بوده که افراد و فعالان و پژوهشگران این حوزه می‌تونند به اون دسترسی پیدا کنند.

اما با تمام موانع امنیتی و سختی در دسترسی، در ادامه وضعیت آماری گزارش ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۶  تمامی بازارهای گردشگری ایران بررسی و ارایه شده است،

امیدوارم این آمار با توجه به تایید صحت توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دست و گردشگری، بتونه راهگشای برنامه‌ریزی و تحلیل درست مدیران، پژوهشگران و فعالان و علاقه‌مندان به حوزه گردشگری و سفر قرار بگیره.
در نخستین قسمت این آمارها، وضعیت گردشگری ورودی ایران را در ۹ ماهه نخستین ۱۳۹۶ به تفکیک نمودارهای مختلف بررسی می‌کنیم.

 

آمارها نشان‌دهنده رشد منفی گردشگری ورودی در ماه های نخستین سال ۱۳۹۶ است و ضریب این کاهش حدود ۰٫۸۷ است.

این مطلب حاکی از آن است که سیاست های توسعه گردشگری در ایران با توجه به رشد سفر در ماه های اوج سفر بهار و پاییز، با شکست و موانع بسیار زیادی رو به رو بوده است.

همچنین از لحاظ جنسیتی ۷۰ درصد گردشگران ورودی، مردان هستند

عراق و آذربایجان دو کشور سردم دار برای ورود به کشور ایران بوده که همسایگی جغرافیایی و سهولت در ویزا، شاید مهمترین دلایل این اتفاق هستند.

ورود چین به ۱۰ کشور اول گردشگر فرست هم از اتفاقات خوب این آمار است.

از دیگر نکات جالب این آمار، ورود ۶۸ درصدی گردشگران خارجی از مرزهای زمینی به ایران است که نشان می‌دهد، سفرهای هوایی حتی همسایگان نزدیک هم هنوز با چالش‌های زیادی رو به رو است.

 

 

 

آمار تفصیلی گردشگری ورودی در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۹۶

آکادمی گردشگری ایران- آمار گردشگری ورودی ۱۳۹۶
آکادمی گردشگری ایران- آمار گردشگری ورودی ۱۳۹۶
آکادمی گردشگری ایران- آمار گردشگری ورودی ۱۳۹۶
آکادمی گردشگری ایران- آمار گردشگری ورودی ۱۳۹۶
آکادمی گردشگری ایران- آمار گردشگری ورودی ۱۳۹۶
آکادمی گردشگری ایران- آمار گردشگری ورودی ۱۳۹۶
آکادمی گردشگری ایران- آمار گردشگری ورودی ۱۳۹۶
آکادمی گردشگری ایران- آمار گردشگری ورودی ۱۳۹۶
آکادمی گردشگری ایران- آمار گردشگری ورودی ۱۳۹۶
آکادمی گردشگری ایران- آمار گردشگری ورودی ۱۳۹۶

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.