یکشنبه, خرداد ۶, ۱۴۰۳
آموزش گردشگریبومگردیگردشگری پایدارمنابع آموزشی

کارگاه توسعه پایدار گردشگری؛ چک لیست راهنمایان گردشگری در راستای گردشگری پایدار

گردشگری پایدار- توسعه پایدار گردشگری

۵ خرداد ۱۳۹۶

برای راهنمایان شرکت کننده در دوره تخصصی و کاربردی راهنمایان گردشگری موسسه خانه سفر، کارگاهی گذاشتم با موضوع

توسعه پایدار گردشگری و چک لیست عملیاتی برای راهنمایان گردشگری در جهت سفرهای پایدار

در جلسات و پست‌های قبلی درباره کلیات و ادبیات و تعاریف توسعه پایدار گردشگری صحبت کرده بودم.

در این ارایه پرداختم به کارهای عملیاتی برای راهنمایان گردشگری تا بتوانند گامی در راستای توسعه پایدار گردشگری بردارند.

 

Sustainable tourism checklist for guides

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.