اولین اتوبوس تمام برقی در ایران

شیراز اولین شهر دارای اتوبوس‌های تمام برقی و شارژی شد. این اتوبوس‌ها نیازی به خطوط انتقال برق در خیابان‌ها ندارند

Read more