آواز خوانی گردشگر ژاپنی به سبک همایون شجریان

آوازه خوانی یک توریست ژاپنی که آهنگ آهای خبردار همایون شجریان را به زیبایی اجرا میکند.  هتل بوتیک خانه عامری‌های

Read more