جاذبه های دیدنی مسکو در مسیر رودخانه

قدمت پایتخت کنونی روسیه به قرن دوازدهم میلادی برمی گردد. نام شهرمسکو برآمده از رودخانه ای به همین نام است

Read more