کارگاه بازاریابی شبکه‌های اجتماعی دانشگاه تهران “فایل کارگاه”

در هفته جهانی کارآفرینی و در ۲۴ آبان ۱۳۹۷، در رویداد جهانی هفته کارآفرینی در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، برای

Read more

کتاب؛ بازاریابی رسانه‌های اجتماعی در گردشگری و مهمان نوازی

افرادی که علاقه‌مند به حوزه رسانه‌های و شبکه‌های اجتماعی هستند و از سوی دیگر فعال گردشگری و هتلداری، مطمئن هستم

Read more