زمان مناسب برای ارسال پست در شبکه‌های اجتماعی برای کاربران ایرانی”ایفوگرافی”

مناسب ‌ترین زمان ها برای ارسال پست‌های ما در شبکه‌های اجتماعی چه ساعتی است؟ایرانی ها بیشتر در چه ساعاتی در شبکه

Read more

کارگاه بازاریابی شبکه‌های اجتماعی دانشگاه تهران “فایل کارگاه”

در هفته جهانی کارآفرینی و در ۲۴ آبان ۱۳۹۷، در رویداد جهانی هفته کارآفرینی در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، برای

Read more

کتاب؛ بازاریابی رسانه‌های اجتماعی در گردشگری و مهمان نوازی

افرادی که علاقه‌مند به حوزه رسانه‌های و شبکه‌های اجتماعی هستند و از سوی دیگر فعال گردشگری و هتلداری، مطمئن هستم

Read more