اینفوگرافیک میراث جهانی ایران

۲۲ اثر تاریخی ایران که در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیدند؛ اولی چغازنبیل و آخری یزد! ?منبع: خبرگذاری

Read more