حماسه گیلگمش

حماسه‌ی گیلگمش قدیمی‌ترین اثر ادبی بر جای‌مانده‌ای است که امروزه به دست ما رسیده است و تاریخ سرایش آن به

Read more