آینده سفر و گردشگری الکترونیک

در همایش آینده وب و موبایل، به طور خیلی مفصل پرداختم به سفرهای هوشمند، آینده سفر، تکنولوژی‌های سفر و روندهای

Read more

۱۰ ویژگی یک گوشی خوب برای سفر- قسمت دوم

انتخاب نهایی برای گوشی اهالی سفر..   ?خب برسیم به نتیجه نهایی برای خرید گوشی مخصوص سفر با توجه به

Read more

دوچرخه‌ هوشمند

تولید دوچرخه هوشمند توسط شرکت گوگل

Read more