آینده سفر و گردشگری الکترونیک

در همایش آینده وب و موبایل، به طور خیلی مفصل پرداختم به سفرهای هوشمند، آینده سفر، تکنولوژی‌های سفر و روندهای

Read more

۱۰ ویژگی یک گوشی خوب برای سفر- قسمت دوم

انتخاب نهایی برای گوشی اهالی سفر..   ?خب برسیم به نتیجه نهایی برای خرید گوشی مخصوص سفر با توجه به

Read more