ایران، مکانی امن برای گردشگران

ایران؟ خطرناک نیست؟
چرا نمیری یه جای بهتر؟!
استیو، کوله‌گرد آلمانی، این ویدیو را از سفر اخیرش به ایران برای دویچه‌وله ساخته و به این سوال‌ جواب داده که چرا به ایران سفر کرده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.