با تصویر خودتون تمبر قجری بسازید!

فناوری های جدید در موزه ملک این فرصت رو به شما میدن که تمبر خودتون رو به سبک قاجاری و پهلوی بسازید و در لحظه تو تلگرامتون اون رو داشته باشید…

تمبر تصویر خودتون رو به سبک پستخانه قجری و پهلوی در ممالک محروسه بسازید!
.
از اتفاقات باحال و جدید #موزه_ملک، فرصتی است که میتونید تصویر خودتون رو تمبر کنید به سبک قدیمی و بعدش در لحظه اون رو در تلگرامتون داشته باشید……باحاله نه!
پس ببینید ویدیو رو……

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.