چهاراه ادیان تهران کجاست؟

از قصه‌های باحال تهرانگردی، قصه چهاراره ادیان است.

حالا واقعا چهاراره ادیان تهران کجاست؟

چرا به این اسم نامیده شده؟

 تقاطع خیابان سی تیر و جمهوری به نوعی مرکز ادیان مختلف است. در خیابان سی تیر تهران ادیان مختلف کنار هم جمع شدند و شعب دینی خود را دارند، به طوریکه کلیسا (زیارتگاه مسیحیان)، کنیسه (زیارتگاه یهودیان)، آتشکده (زیارتگاه زرتشیان) و مسجد (عبادتگاه مسلمانان) در کنار هم در یک خیابان قرار گرفتند.

تو فیلم داستان کامل این قصه تهران رو ببینید:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.