تعداد گردشگران این شهرها از شهروندانش بیشتر است!

📌 آماری که در ادامه ملاحظه می‌کنید، مربوط به سال ۲۰۱۶ بوده که توسط سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد ارائه شده و نسبت افزایش تعداد گردشگر و مسافر در سال ۲۰۱۶ را نسبت به شهروندان مقیم این شهرها سنجیده است. در این ۱۵ مکان شگفت‌انگیز و رویایی گوشه و کنار دنیا که از جذابیت گردشگری بالایی برخوردارند تعداد گردشگران از تعداد افراد بومی و شهروندان فراتر رفته است.

 

🔹آندورا – ۶ نفر گردشگر به ازای هر نفر شهروند

 

🔹ماکائو –۶ گردشگر به ازای هر نفر شهروند

 

🔹جزایر ویرجین انگلیس –۳ گردشگر به ازای هر نفر شهروند

 

🔹سنت مارتین –۱ گردشگر به ازای هر نفر شهروند

 

🔹جزایر ترکس و کایکوس – ۱۳ گردشگر به ازای هر نفر شهروند

 

🔹آروبا –۵ گردشگر به ازای هر نفر شهروند

 

🔹جزایر ماریانا شمالی –۶ گردشگر به ازای هر نفر شهروند

 

🔹گوآم –۴ گردشگر به ازای هر نفر شهروند

 

🔹موناکو –۷ گردشگر به ازای هر نفر شهروند

 

🔹پالائو –۴ گردشگر به ازای هر نفر شهروند

 

🔹جزایر کایمان –۳ گردشگر به ازای هر نفر شهروند

 

🔹جزایر ویرجین امریکا –۲ گردشگر به ازای هر نفر شهروند

 

🔹ایسلند –۴ گردشگر به ازای هر نفر شهروند

 

🔹مالتا –۵ گردشگر به ازای هر نفر شهروند

 

🔹باهاما –۸ گردشگر به ازای هر نفر شهروند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.