یکشنبه, خرداد ۲۷, ۱۴۰۳
آموزش گردشگریکارآفرینی گردشگریگردشگری الکترونیکگردشگری پایدارگردشگری نوینمنابع آموزشینوآوری

گردشگری دیجیتال و تحولات گردشگری الکترونیک

digitalism-safar-Bushehr-Ordibehesht-98

App-workshop-96

فایل زیر ارایه مربوط به کلاس و کارگاه گردشگری الکترونیک و دیجیتالیسم سفر هست.

برای مشاهده فایل، رمز به حاضرین در کلاس ارایه شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.