ردپای شوش باستان در موزه لوور

برخی از آثار شوش باستان چگونه به موزه لوور راه پیدا کردند؟

Read more

ایران باستان در متروپولیتن

ویدیوی زیر، بخشهایی از ایران باستان را در موزه متروپولیتن نشان میدهد:

Read more

میراث ثبت جهانی ایران در یونسکو

شاید درباره آثار ثبت شده ایران دریونسکویا درباره میراث جهانی ایران یا آثار ثبت شده میراث جهانی ایران چیزی شنیده

Read more

موزه عروسک و فرهنگ ملل ایران

موزه «عروسک و فرهنگ ایران» مجموعه‌ای از عروسک‌های ایران شامل عروسک‌های مردم‌ساخت قومی ایران، عروسک‌های سلسله‌های تاریخی ایران، عروسک‌های پدیدآورندگان

Read more