رشد ۳۷ درصدی گردشگری ورودی به ایران

رشد ۷۳ درصدی گردشگر ورودی نسبت به دولت دهم

۱۷ میلیون گردشگر در دولت یازدهم از ۱۵ کشور همسایه به ایران آمدند.

بیشترین رشد مربوط به کشورهای:

عمان

قزاقستان

بحرین

عراق

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *