یکشنبه, تیر ۲۴, ۱۴۰۳
بازاریابی گردشگری

تعداد گردشگران این شهرها از شهروندانش بیشتر است!

? آماری که در ادامه ملاحظه می‌کنید، مربوط به سال ۲۰۱۶ بوده که توسط سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد ارائه شده و نسبت افزایش تعداد گردشگر و مسافر در سال ۲۰۱۶ را نسبت به شهروندان مقیم این شهرها سنجیده است. در این ۱۵ مکان شگفت‌انگیز و رویایی گوشه و کنار دنیا که از جذابیت گردشگری بالایی برخوردارند تعداد گردشگران از تعداد افراد بومی و شهروندان فراتر رفته است.

 

?آندورا – ۶ نفر گردشگر به ازای هر نفر شهروند

 

?ماکائو –۶ گردشگر به ازای هر نفر شهروند

 

?جزایر ویرجین انگلیس –۳ گردشگر به ازای هر نفر شهروند

 

?سنت مارتین –۱ گردشگر به ازای هر نفر شهروند

 

?جزایر ترکس و کایکوس – ۱۳ گردشگر به ازای هر نفر شهروند

 

?آروبا –۵ گردشگر به ازای هر نفر شهروند

 

?جزایر ماریانا شمالی –۶ گردشگر به ازای هر نفر شهروند

 

?گوآم –۴ گردشگر به ازای هر نفر شهروند

 

?موناکو –۷ گردشگر به ازای هر نفر شهروند

 

?پالائو –۴ گردشگر به ازای هر نفر شهروند

 

?جزایر کایمان –۳ گردشگر به ازای هر نفر شهروند

 

?جزایر ویرجین امریکا –۲ گردشگر به ازای هر نفر شهروند

 

?ایسلند –۴ گردشگر به ازای هر نفر شهروند

 

?مالتا –۵ گردشگر به ازای هر نفر شهروند

 

?باهاما –۸ گردشگر به ازای هر نفر شهروند

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.